Dịch vụ Kế Toán | Thành Lập Doanh Nghiệp | Phần Mềm Kế Toán - Pháp Nghĩa

Dịch vụ Kế Toán | Thành Lập Doanh Nghiệp | Phần Mềm Kế Toán - Pháp Nghĩa

Dịch vụ Kế Toán | Thành Lập Doanh Nghiệp | Phần Mềm Kế Toán - Pháp Nghĩa

CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA

Hotline: 0251 3 999.500 - 0251 3 990.009

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn Thuế

0251 3 999.500

ketoanbienhoa@gmail.com

Tư Vấn Thành Lập DN

0918.105.975

ketoanbienhoa@gmail.com

Giới thiệu về pháp nghĩa

Dịch vụ chúng tôi cung cấp được xây dựng và tuân thủ theo các qui định của pháp luật Việt Nam. Với đội ngũ thành viên hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, Thuế; Công ty chúng tôi hân hạnh mang đến cho bạn các dịch vụ sau:

Văn bản tham khảo

Mục Biểu mẫu, Thủ tục về lĩnh vực Thuế được Pháp Nghĩa cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho cá nhân, tổ chức trong ... Pháp Nghĩa cung cấp mẫu Mẫu phiếu đề nghị mượn hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu,...

QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BHXH NĂM 2018

QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BHXH NĂM 2018. Quyết định số 959/QĐ-BHXH đã được...

Thông tư 32 /2011/TT-BTC: Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa.

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán...

Nghị quyết só 146/2017/NQ-CP

Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính...

Luật số 68/2014/QH13

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại,...

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp...

Thông tư số 215/2016/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG...

Các văn bản pháp luật thuế mới nhất về thuế năm 2018

Ngoài ra công ty còn nhận làm thêm sổ sách kế toán, dịch vụ báo cáo thuế...

Những điểm mới của Luật 71/2014 hiệu lực từ 1/1/2015

Quốc hội khoá XIII vừa thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một...

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2017

Ngày 05/02/2018, Cục Thuế Hà Nội ban hành Công văn 5749/CT-TNCN hướng dẫn quyết...

CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA