Chính sách

Chính sách

Chính sách

CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA

Hotline: 0251 3 999.500 - 0251 3 990.009

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn Thuế

0251 3 999.500

ketoanbienhoa@gmail.com

Tư Vấn Thành Lập DN

0918.105.975

ketoanbienhoa@gmail.com

Chính sách
Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2020

Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2020

26/02/2021

Nhằm giúp thành viên thuận tiện trong việc cập nhật và áp dụng văn bản về pháp...
Xem thêm
4 điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ 2021

4 điểm mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ 2021

26/02/2021

Luật Doanh nghiệp năm 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó,...
Xem thêm
Năm 2021, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách nào?

Năm 2021, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách nào?

26/02/2021

Năm 2021, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách nào? Việc giảm vốn điều...
Xem thêm
Cách tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh 2021

Cách tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh 2021

26/02/2021

Hộ, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế thu...
Xem thêm
Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi nào?

Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi nào?

26/02/2021

Trong một số trường hợp nhất định, cơ quan thuế ấn định số thuế hoặc ấn...
Xem thêm
Các đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế năm 2021

Các đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế năm 2021

26/02/2021

Các đối tượng phải thực hiện đăng ký thuế (trực tiếp hoặc thông qua cơ chế...
Xem thêm
Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/20521

Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/20521

26/02/2021

Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày...
Xem thêm