Cách tính thuế TNCN của hộ kinh doanh - Có được giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành ?

Cách tính thuế TNCN của hộ kinh doanh - Có được giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành ?

Cách tính thuế TNCN của hộ kinh doanh - Có được giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành ?

CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA

Hotline: 0251 3 999.500 - 0251 3 990.009

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn Thuế

0251 3 999.500

ketoanbienhoa@gmail.com

Tư Vấn Thành Lập DN

0918.105.975

ketoanbienhoa@gmail.com

Cách tính thuế TNCN của hộ kinh doanh - Có được giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành ?

Tôi là một cá nhân kinh doanh bán hàng tạp hóa phải nộp thuế TNCN hằng tháng. Tôi không biết cách tính thuế như thế nào, mong Công ty có thể hướng dẫn tôi. Tôi hiện nay đang có hai con nhỏ liệu tôi có được đăng ký giảm trừ cho hai con để giảm bớt số tiền thuế TNCN phải nộp không ạ? Trân trọng cảm ơn!

Công văn 5638/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân / Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc để được giảm trừ khi QTTTNCN 2017 vào đầu năm 2018 ? / Các trường hợp có thể bán hàng với mức giá thấp hơn giá thị trường ? / Quy định về hoàn thuế TNCN 2018 - Không có chứng từ khấu trừ thuế liệu có được hoàn thuế ?
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về công ty Pháp Nghĩa. Sau khi nghiên cứu nội dung yêu cầu của bạn, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Thông tư 111/2013/TT_BTC về thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT_BTC về thuế TNCN và thuế GTGT

Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 92/2015/TT_BTC:

"Điều 2. Phương pháp tính thuế với cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm."

Theo đó, thuế TNCN mà bạn sẽ phải nộp được xác định dựa trên công thức:

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu khoán * Thuế suất thuế TNCN

Trong đó:

- Thuế suất thuế TNCN áp dụng cho hình thức kinh doanh bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa là 0.5%

- Doanh thu khoán (tức doanh thu tính thuế) quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT_BTC:

 "a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế."

 Về vấn đề giảm trừ gia cảnh:

Tại thời điểm có hiệu lực của Thông tư 111/2013/TT_BTC, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT_BTC quy định:

"Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh."

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT_BTC quy định:

"Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;"

 Như vậy, kể từ ngày 15/06/2015, pháp luật thuế không áp dụng quy định về giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh nữa. Do đó, anh sẽ được giảm trừ người phụ thuộc cho hai con của anh để tính thuế TNCN.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Pháp Nghĩa về vấn đề Cách tính thuế TNCN của hộ kinh doanh - Có được giảm trừ gia cảnh theo quy định hiện hành ? Mọi thắc mắc, phản ánh, xin vui lòng liên hệ: 0937 022 091 - 0902 996 697.

Trân trọng./.