Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên

CÔNG TY TNHH PHÁP nGHĨA

Hotline: 0251 3 999.500 - 0251 3 990.009

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn Thuế

0251 3 999.500

ketoanbienhoa@gmail.com

Tư Vấn Thành Lập DN

0918.105.975

ketoanbienhoa@gmail.com

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 (hai) thành viên trở lên.

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên, đã quá thời gian góp vốn điều lệ 5 tháng nhưng có một thành viên chưa góp vốn. Vậy chúng tôi cần phải làm gì và có bị phạt không ạ?

 

Kính chào công ty,

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thời hạn góp vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời gian trên mà chưa góp đủ phần vốn góp, công ty cần thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính để tiến hành Giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, qua thông tin quý vị cung cấp, đã quá thời hạn giảm vốn mà công ty chưa thực hiện thủ tục. Do đó, chúng tôi xin tư vấn quy trình cụ thể như sau:

 Vấn đề giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên do Hội đồng thành viên quyết định, căn cứ theo Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Điều 56. Hội đồng thành viên

…..

2. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

……

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn”

Như vậy Hội đồng thành viên tiến hành họp Hội đồng thành viên, ra quyết định về vấn đề Giảm vốn điều lệ. Công ty TNHH Hai thành viên trở lên có thể giảm vốn dưới các hình thức sau:

“a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.”

(Khoản 3, Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014)

 Trong đó, hồ sơ cần có:

Biên bản họp Hội đồng thành viên
Quyết định của Hội đồng thành viên
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng
Báo cáo tài chính
Danh sách thành viên công ty
Trong trường hợp việc giảm vốn điều lệ dẫn tới công ty chỉ còn (01) một thành viên thì công ty phải đồng thời thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:

Biên bản họp Hội đồng thành viên
Quyết định của Hội đồng thành viên
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Văn bản ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ + CMND công chứng
Báo cáo tài chính
Điều lệ công ty sau thay đổi
Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
Hồ sơ giảm vốn được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ giảm vốn vi phạm quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư thì sẽ chuyển hồ sơ qua Cơ quan thanh tra Sở kế hoạch và đầu tư để xử lý vi phạm theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Sau đó mới tiếp tục thực hiện thủ tục giảm vốn theo quy định.

Trên đây là phần tư vấn dựa trên thông tin quý vị cung cấp. Mời quý vị gọi đến tổng đài 0902 996 697 trong trường hợp cần tư vấn về thủ tục giảm vốn điều lệ.