Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/20521

Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/20521

Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/20521

Địa chỉ: 16A1/1, Tổ 17, Kp.1, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. - Email: ketoanbienhoa@gmail.com

Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/20521

Điều kiện thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế theo Thông tư 10/2021/TT-BTC
Nội dung này được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/20521 hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
>> Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất
>> Tổng cục Hải quan gỡ vướng về hoàn thuế với hàng xuất nhập khẩu
Theo đó, quy định người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành khác mà có tổng số đơn vị học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học của các môn học kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích hoạt động tài chính từ 7% trở lên trên tổng số học trình hoặc tín chỉ hoặc tiết học cả khóa học.

(Hiện hành Khoản 4 Điều 1 Thông tư 51/2017/TT-BTC quy định có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính, kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên).

- Có thời gian công tác thực tế về thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên. Thời gian công tác thực tế được tính cộng dồn từ thời gian tốt nghiệp ghi trên bằng đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi.

(Hiện hành Thông tư 51 quy định có thời gian làm việc trong các lĩnh vực này từ đủ 02 năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp ghi trên quyết định hoặc văn bằng tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi).

- Nộp đầy đủ hồ sơ, chi phí dự thi theo quy định.

Xem hồ sơ dự thi cấp chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế tại đây.

Căn cứ pháp lý: Theo Điều 4 Thông tư 10/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/3/2021.

Hỗ trợ trực tuyến về thuế

Tra cứu mã số thuế doanh nghiệp, cá nhân
Dịch vụ nộp thuế điện tử
Thành lập doanh nghiệp
Hội tư vấn thuế Việt Nam
Tạp chí thuế nhà nước
Hóa đơn điện tử
Tra cứu quá trình tham gia BHXH
Tra cứu thông tin hóa đơn
Tra cứu thông tin về Hải quan
Tra cứu luật Việt Nam

Hỗ trợ ứng dụng về thuế

Phần mềm hỗ trợ HTKK
Hỏi đáp Pháp luật Thuế