Chat Zalo
Chat Facebook
Hotline: 0937.022.091

Dịch vụ nhận làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm

Dịch vụ nhận làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm

Dịch vụ nhận làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm

Địa chỉ: 16A1/1, Tổ 17, Kp.1, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. - Email: ketoanbienhoa@gmail.com

Dịch vụ nhận làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm

Dịch vụ nhận làm Báo Cáo Tài Chính cuối năm

Với kinh nghiệm 15 năm cung cấp dịch vụ lập bảng báo cáo tài chính, Pháp Nghĩa cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tăng chi phí hợp lý và tối ưu thuế theo đúng quy định pháp luật. 

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
1. Thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2020: 
Báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
Theo đó, phải nộp báo cáo tài chính năm 2020 chậm nhất là ngày 31/03/2021.
2. Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính:
Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong việc nộp trễ, nộp sai báo cáo tài chính.

NHIỆM VỤ CỦA ANPHA KHI NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 • Thu thập thông báo về chế độ, hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ;
 • Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ;
 • Loại bỏ và điều chỉnh các chứng từ không phù hợp;
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;
 • Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…;
 • Tính và lập các bảng khấu hao TSCĐ;
 • Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
 • Bàn luận với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, kết quả kinh doanh, thuyết minh BCTC;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp để lập BCTC…
 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

Lưu ý: Hỗ trợ lập bảng báo cáo tài chính miễn phí nếu khách hàng đang sử dụng “Dịch vụ kế toán trọn gói” tại Pháp Nghĩa.